Historia Recenzje

Więzi braterskie we wczesnym średniowieczu. Wyobrażenia i praktyka społeczna, Aneta Pieniądz

timthumb.php

Próba charakterystyki więzi braterskich na podstawie źródeł późno i po karolińskich. Autorka poszukując odpowiedzi na pytanie o istotę owych relacji, zagłębiła się w szeroki wachlarz IX – wiecznych przekazów religijnych, państwowych i prywatnych by wyciągnąć z nich esencję stosunków łączących braci od elit społecznych, przez niższe warstwy, aż do ich żon.

Przyznam otwarcie, iż mimo że bezpośrednio interesuje mnie głównie XIX wiek, to jestem pełen podziwu dla historyków starożytności i średniowiecza, za ich niesamowitą wiedzę oraz umiejętności, nie tylko językowe, a te przecież w większości mają ogromne operując kilkoma językami w tym klasycznymi, ale przede wszystkim za wielką znajomość źródeł, bardzo trudnych do interpretacji. Aneta Pieniądz, autorka niniejszej recenzowanej pozycji, specjalizuje się we wczesnej historii średniowiecza z naciskiem na historię społeczną oraz relacje i konflikty władzy m.in. w Królestwie Włoch pod panowaniem Karolingów. Recenzowana książka wydana została przez Homini, markę będącą częścią wydawnictwa Benedyktynów TYNIEC.

Więzi braterskie… to pozycja silnie zakorzeniona w bazie źródłowej na którą składają się tak normatywne jak i hagiograficzne, historiograficzne i narracyjne, a także egzegetyczne, homiletyczne źródła oraz traktaty teologiczne. Autorce udało się zgromadzić niezwykle obszerną wielojęzykową bibliografię, świadczącą o znajomości problemu.

Doktor Pieniądz jak już sugeruje sam podtytuł książki, płynnie przechodzi od wyobrażeń powstałych wokół relacji i stosunków między braćmi do rzeczywistości. Skupia swą uwagę na wielu kwestiach. W pierwszej części opisuje stań badań oraz omawia podstawowe źródła z jakich korzystała pisząc tę pracę. Następnie przechodzi do ogólnego wyjaśnienia czym oraz jak było pojmowanie pojęcia brat we wczesnym średniowieczu okresu Karolingów. Kolejne części to już sama esencja tej pracy. Czytamy o hierarchii braterskiej, czyli m. in. o primogeniturze, statusie pierworodnych i pozycji młodszych braci względem starszych. Kolejna część skupia się na relacjach łączących braci. Autorka omawia nie tylko kwestie wzajemnej miłości ale i bratobójstwo, czy zemstę rodową. Ostatnia część opowiada o umiejscowieniu więzi braterskich w prawie, o praktyce majątkowej, a także o innych formach więzi rodzinnych i braterskich: braciach nieletnich, niewolnych, by skończyć na relacjach z bratowymi.

Książka ta nie jest łatwa do czytania i jest skierowana głównie dla osób zainteresowanych tematem stosunków rodzinnych w średniowieczu. Relacje i implikacje wynikające z więzi rodzinnych, jak starała się udowodnić autorka, miały wielki wpływ na życie wczesnośredniowiecznej społeczności.

Copyright ©http://empiresilesia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top