Symbole państw

Symbole państw: Polska

polska

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszą częścią nowego cyklu, poświęconego tym razem symbolom państwowym. Na tapetę bierzemy Polskę…

Symbole Polski w dużej mierze określa ustawa z 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, która mówi, że: Orzeł biały, biało-czerwone barwy i „Mazurek Dąbrowskiego” są symbolami Rzeczypospolitej Polskiej.


FLAGA KRAJU

Flaga złożona z dwóch poziomych pasów: białego oraz czerwonego:

Polish flag-ribbon official.png

WYMIARY FLAGI: Prostokąt o wymiarach 8:5 (czyli np. o rozmiarze 80×50 cm, 160×100 cm itd.).

ZNACZENIE: Zgodnie z zasadami heraldyki górny pas reprezentuje orła białego, zaś dolny czerwone pole tarczy herbowej:

 • Koloru białego używa się w heraldyce jako reprezentację srebra. Oznacza on także wodę, a w zakresie wartości duchowych czystość i niepokalanie.
 • Kolor czerwony jest symbolem ognia i krwi, a z cnót oznacza odwagę i waleczność

HISTORIA: Farby flagi polskiej odnoszą się do godła kraju: biały do orła, a czerwony do tła . Kolory te uznawane są za kolory narodowe od 1831 roku, kiedy to uchwała Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego  stwierdziła:

Izba Senatorska i Izba Poselska po wysłuchaniu Wniosków Komisji Sejmowych, zważywszy potrzebę nadania jednostajnej oznaki, pod którą winni się łączyć Polacy, postanowiły i stanowią:
Artykuł 1.
Kokardę Narodową stanowić będą kolory herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jest kolor biały z czerwonym.
Artykuł 2.
Wszyscy Polacy, a mianowicie Wojsko Polskie te kolory nosić mają w miejscu, gdzie takowe oznaki dotąd noszonymi były.
Przyjęto na posiedzeniu Izby Poselskiej dnia 7 lutego 1831 roku.

Po uzyskaniu niepodległości Sejm Ustawodawczy odwołał się do historycznych barw, uznając kolory biały i czerwony za symbole państwa.


GODŁO KRAJU

Zgodnie z art. 28 Konstytucji RP Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu.

Godło Polski umieszczone w tarczy, według wzoru i kolorystyki zgodnych z obowiązującą ustawą

Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy. Godło to oficjalnie wprowadzono do użytku 27 grudnia 1927. Jest dziełem profesora Zygmunta Kamińskiego i odwołuje się do orła z czasów Stefana Batorego.


HYMN KRAJU

Jeszcze Polska nie zginęła

Autor: Józef Wybicki – autor tekstu/autor melodii nieznany.

Plik:Mazurek Dąbrowskiego piano.pdf

Słowa pieśni nazywanej także Pieśń Legionów Polskich we Włoszech lub Mazurkiem Dąbrowskiego, zostały spisane w włoskiej miejscowości Reggio nell’Emilia (kiedyś republika Cisalpińska) w 1797 roku. Autor melodii bazującej na mazurze pozostaje nieznany.


INNE SYMBOLE PAŃSTWOWE KRAJU

Pieczęć

Metalowa, tłoczona, okrągła pieczęć o średnicy 77 mm, zawierająca pośrodku wizerunek orła z godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis „Rzeczpospolita Polska”.

Dewiza

BÓG, HONOR, OJCZYZNA – dewiza nieoficjalna,

Kokarda (zwana błędnie kotylionem)

Plik:Polska Kokarda Narodowa typ IVa.svg

Symbole militarne

 • sztandary jednostek wojskowych,
 • proporzec prezydenta RP:
 • orły wojskowe:

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej


Symbole historyczne

 • znak Polski Walczącej:

polska walczaca

 • miecze grunwaldzkie,
 • dzwon Zygmunta,
 • Korona Chrobrego
 • Rogatywka
 • Szczerbiec.

Nazwy i kody:

PL (kod alfa-2), POL (kod alfa-3), 616 (kod numeryczny), ISO 3166-1:PL (kod ISO).

Kwiat

Mak


Copyright ©http://empiresilesia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top