Historia Recenzje

Marcin Sałański „Elita władzy w królestwie Jerozolimskim (1174-1185)

timthumb.php

Książka Sałańskiego skierowana jest głównie do osób zafascynowanych dziejami krucjat i istnienia państw chrześcijańskich w Lewancie. Stanowi również ważny przyczynek do ich dziejów, wykorzystując solidną bazę faktograficzna i źródłową pod postacią kroniki Wilhelma z Tyru.

Marcin Sałański jest absolwentem historii i doktorantem na Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracuje z portalem histmag.org, który wydał jego pracę Wyprawy krzyżowe. Zderzenie dwóch światów. Recenzowana pozycja jest kontynuacją wcześniejszej publikacji M. Sałańskiego.

Elita władzy… dotyka problemu władzy i elit społecznych, rządzących Królestwem Jerozolimskim w latach 1174-1185. Swoje rozważania autor opiera na kronikarskiej pracy Wilhelma z Tyru, który miał bezpośredni wgląd w system władzy chrześcijan w Lewancie. Kronikarz ten był kanclerzem Królestwa Jerozolimskiego, a także biskupem Tyru i mimo, że jego relacja nie jest wolna od osobistych przywar, pozostaje najlepszym świadectwem pozostawionym potomności z czasów istnienia Królestwa Jerozolimskiego.

Oczywiście autor nie ogranicza się tylko do szczegółowej analizy kroniki, ale również odnosi ją do innego źródła z opisywanych czasów, a więc kroniki Ernoula, a także do prac włoskich socjologów Gaetano Moski i Vilfredo Pareto. Powstała więc praca, która odwołuje się nie tylko do historii, ale także do socjologicznych aspektów władzy.

M. Sałański przesiewa przez gęste sito informacje przekazane nam przez Wilhelma z Tyru. Robi to sprawnie, a zarazem z wyczuciem rasowego historyka, który z powodu braku jednoznacznych danych sporo musi się domyślać i dopowiadać. Autor stara się w jak najbardziej przejrzysty sposób przedstawić zagmatwane losy najważniejszych osób i rodów w czasach panowania króla Baldwina IV. Pokazuje jak wewnętrzne spory, w ciągle zagrożonym przez muzułman królestwie, wpływały na losy państwa chrześcijan.

Książka składa się z dwóch części. W pierwszej mamy do czynienia z omówieniem i charakteryzacją wyższych stanów społeczeństwa tworzącego Królestwo Jerozolimskie, a także z przedstawieniem procesów elito-twórczych na przestrzeni niemal trzech ćwierćwieczy w XII wieku. Drugi rozdział dotyczy już samych zależności między elitami społecznymi a królem oraz sporów na linii najważniejszych postaci królestwa, a także między rodami tworzącymi swoisty magiel polityczny. Książkę dopełnia bardzo ważny aneks, omawiający wszystkie ważniejsze postacie, które omawiane są w pozycji za pomocą krótkich biogramów.

Barwna historia Królestwa Jerozolimskiego, powstałego w wyniku wypraw krzyżowych, dała autorowi szerokie pole do popisu, a mocne zakotwiczenie faktograficzne i źródłowe stworzyły ciekawą podstawę bazową do wywodu Sałańskiego. Pozycja ciekawa, choć skierowana głównie do specjalistów oraz pasjonatów okresu wypraw krzyżowych i istnienia państwa chrześcijan na Bliskim Wschodzie.

Na wspomnienie zasługuje również inicjatywa Histmagu, pierwszego polskiego portalu historycznego, który zdecydował się na wydawanie e-booków. Zasłużony dla popularyzacji nauki historycznej w naszym kraju portal podąża z duchem czasu, ciągle się rozwijając, przez co nadal wychowuje i uczy historii tysiące Polaków.

Recenzja ukazała się również na portalu:

Copyright ©http://empiresilesia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top