Mity i legendy

Mity i Legendy #7: Belial

81gP-UfgYVL._SS500_

Belial zaliczany jest do czterech piekielnych książąt (pozostali to Szatan, Lucyfer i Lewiatan), symbolizuje płodność ziemi, niezależność oraz północny kierunek geograficzny.

KTO?: Belial zwany także Beliarem lub Berialem, Mrocznym Starcem lub Albatrosem. Z hebrajskiego: בְּלִיַּ֫עַל (belijja’al), co oznacza dosłownie ten, który nie ma pana, niegodziwiec świata, ten, który podnosi bunt bądź nic niewart. Niektórzy z badaczy utożsamiają go z Szeolem, czyli miejscem pobytu zmarłych we wczesnej fazie judaizmu, bądź też z Angra Mainyu – bogiem ciemności w zoroastryzmie. W świecie łacińskim nadano mu miano Nihil.

Przedstawia się go jako parę aniołów pędzących na ognistym rydwanie.W niemal każdej opowieści charakteryzuje się darem pięknej mowy i rozporządza legionami pomniejszych demonów.

Według legend był czczony w Sodomie i Sydonie, a także w Babilonie, gdzie uwięził go król Salomon wraz z legionem pomniejszych demonów w butelce. Mieszkańcy miasta rozbili butelkę uwalniając króla piekieł i jego zastępy, ale ten bojąc się kolejnego uwięzienia zajął się się przepowiadaniem przyszłości, ukrywając się w pustej figurze.

GDZIE?: Postać Beliala występuje w Starym i Nowym testamencie (Drugi list do Koryntian (6, 15): …jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem?) Z apokryficznej ewangelii Bartłomieja wynika, że Beliar był kiedyś Satanaelem czyli pierwszym z aniołów, który po upadku stał się Szatanem.

TRADYCJA?:

Postać Beliala jest bardzo popularna w demonologii.Występuje w większości grymuarów czyli ksiąg zawierających wiedzę magiczną.

* Pseudomonarchia Daemonum (Fałszywa Monarchia Demonów z 1577 roku, autorstwa Johanna Weyera) – księga ta opisuje hierarchiczny podział piekła i wymienia Beliala jako 23 z 69 duchów. Według Weyera był jednym z pierwszych aniołów wyrzuconych z zastępów niebieskich za bunt wobec pana.

*Sztuka Goecji (1 część Lemegetonu zwanego inaczej  Mniejszym Kluczem Salomona – Clavicula Salomonis Regis, anonimowego autorstwa z XVII wieku) – Belial jest wymieniony wśród 72 demonów. Zajmuje miejsce 68 i tytułuje się go królem. W hierarchii piekielnej zajmuje miejsce tuz za Lucyferem i aby go przywołać potrzebna jest złota pieczęć. Sztuka Goecji uznaje go za potężniejszego niż Archanioł Michał.

W literaturze niemieckiej związanej z kręgiem legend o Fauście występuje pod imieniem Bilet.

W Zwoju Wojny (lub inaczej Wojnie Synów Światłości przeciw Synom Ciemności), tekście pochodzącym z okresu I w. p.n.e. – I w. n.e. należącym do najważniejszych pism gminy qumrańskiej opisującej wojnę między członkami gminy a ludami pogańskimi, te ostatnie opisuje się jako synów ciemności lub właśnie jako wojska Beliala.

W demonologii żydowskiej zaliczany do szedimu (który obok  maz(z)ikimu i ruchotu jest typem demonów). Sefer ha-Zohar dzieli demony szedimu na trzy podgrupy:

 • podobne do aniołów i wyglądające jak ludzie
 • jehudajim – duchy żydowskie, których władcą jest Asmodeusz
 • owde(j) – duchy drugiej strony, podobne do zwierząt.

Jakub Frank uważał je za demony wyższego rzędu. Szedimy, podobnie jak cała reszta demonów były tworami niedoskonałymi (w chwili, gdy były tworzone nastał szabat, przez co nie ukończono ich ciał), wypatrującymi zbawienia. Demony te tylko przez obcowanie z ludźmi mogą uzyskać ciało, a ludzie prawdziwa duszę.

IMPLIKACJE:

 • Gry komputerowe – postać Beliala występuje m.in. w serii Gothic, SpellForce: Cień Feniksa, Devil May Cry 4, Diablo III, Total Annihilation: Kingdoms, Painkiller: Overdose.
 • Gry fabularne: Dungeons & Dragons.
 • Film: Gabriel, Armia Boga:Bunt i Egzorcyzmy Emily Rose.
 • Komiks: Herezja miłości.
 • Literatura: Czarny Anioł (Graham Masterton), Imie róży (Umberto Eco), Raj utracony (John Milton), Pracownik morza (Victor Hugo), Das Buch Belial, Siewca Wiatru (Maja Lidia Kossakowska).
Rycina przedstawiająca Beliala i jego sługi przed królem Salomonem, z Das Buch Belial autorstwa Jacobusa de Teramo (1473).

Podobny obraz

Bibliografia:

 • https://www.jhi.pl/psj/Belial
 • http://www.racjonalista.pl/forum.php/s,131266
 • https://www.jhi.pl/psj/Regula_Wojny_(1_QM)

Copyright ©http://empiresilesia.pl

2 thoughts on “Mity i Legendy #7: Belial

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top