SHELLEY – OZYMANDIAS i John Gillespie Magee Jr – Wysoki Lot

Dziś przedstawiamy aż dwa wiersze. Pierwszy jest dziełem legendarnego angielskiego poety okresu romantyzmu, 
zaś drugi młodego nigdy niespełnionego, tragicznie zmarłego pilota.

Czytaj więcej o SHELLEY – OZYMANDIAS i John Gillespie Magee Jr – Wysoki Lot