100 klasyków na 100 wieczorów Muzyka

100 klasyków na 100 wieczorów #32: J.S. Bach – Zion hört die Wächter singen

Johann_Christian_Bach_by_Thomas_Gainsborough

Chorał Zion hört die Wächter singen pochodzi z jednej z najważniejszych kantat w dorobku Jana Sebastiana Bacha, zatytułowanej Wachet auf, ruft uns die Stimme.

AUTOR

Johann_Christian_Bach_by_Thomas_GainsboroughJan Sebastian Bach

W czasie pobytu w Weimarze Bach stworzył wiele dzieł, a okres pobytu w tym mieście był jednym z jego najszczęśliwszych w życiu, zakończonych jednak rozczarowaniem. Bach nie został nadwornym kompozytorem księcia Wilhelma Ernesta (funkcje tą otrzymał Georg Telemann). Złożył więc w ręce swojego mecenasa wymówienie, na co ten zareagował wtrąceniem kompozytora do więzienia na okres miesiąca, po którym jednak pozwolił mu odejść, gdy okazało się, że Bach nie zmieni zdania.

Wkrótce Bach znalazł zatrudnienie jako kapelmistrza na prowincjonalnym dworze księcia Leopolda z Köthen. Książę, wielki miłośnik muzyki, słono opłacał Jana Sebsatiana, dając mu przy tym swobodę twórczą. W 1720 roku zmarła jego pierwsza żona, a rok później ożenił się z młodsza o 17 lat sopranistką Anną Magdaleną Wilcke, z która miał dziesięcioro potomstwa. W 1722 roku Bach wygrał konkurs na organistę w kościele św. Tomasza w Lipsku.


UTWÓR

Chorał Zion hört die Wächter singen z kantaty Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 140

Wykonanie: Sir John Eliot Gardiner / The Monteverdi Choir / The English Baroque Soloists

Zion hört die Wächter singen,
Das Herz tut ihr vor Freuden springen,
Sie wachet und steht eilend auf.
Ihr Freund kommt vom Himmel prächtig,
Von Gnaden stark, von Wahrheit mächtig,
Ihr Licht wird hell, ihr Stern geht auf.
Nun komm, du werte Kron, Herr Jesu, Gottes Sohn! Hosianna!
Wir folgen all
Zum Freudensaal
Und halten mit das Abendmahl.
Serca rozbudzonej rzeszy
Wołanie straży świętej cieszy;
Powstaje Syjon, stroi się.
Z niebios kroczy Pan wspaniały,
Druh pełen łaski, prawdy, chwały,
Promienne blaski swoje śle.
O Jezu, do nas zejdź!
Korono chwały, świeć;
O, hosanna!
Ach, wiedź nas sam
Do niebios bram,
Weselną ucztę gotuj nam!

Kantata religijna Wachet auf, ruft uns die Stimme została napisana przez Bacha w Lipsku na msze z okazji 27 niedzieli po Trójcy Świętej, która przypadała w liturgii luterańskiej na 25 listopada 1731 roku. Warto zwrócić uwagę na fakt, że niedziela ta ma jednak miejsce tylko wtedy, gdy Wielkanoc wypada w jeden z dni poprzedzających 27 marca, co zdarza się niezwykle rzadko. Sam Bach w czasie swojego pobytu w Lipsku przeżył ja jedynie dwa razy.

Swój utwór Bach oparł na popularnym chorale poety i teologa Philippa Nicolai, który w 1599 roku opublikował we Frankfurcie nad menem zbiór pieśni religijnych Der Freudenspiegel des ewigen Lebens. Tekst kantaty związany jest z przypowieścią o pannach mądrych i głupich z Ewangelii według Mateusza. Pojawiają się także inne nawiązania biblijne, miedzy innymi do Pieśni Salomona.

Konstrukcja kantaty Wachet auf, ruft uns die Stimme:

  1. Chór „Wachet auf, ruft uns die Stimme”
  2. Recytatyw „Er kommt, der Bräutgam kommt”
  3. Aria (duet) „Wenn kömmst du, mein Heil?”
  4. Chorał „Zion hört die Wächter singen”
  5. Recytatyw „So geh herein zu mir”
  6. Aria (duet) „Mein Freund ist mein!”
  7. Chorał „Gloria sei dir gesungen”

Chorał Zion hört die Wächter singen jest bez wątpienia jednym z najpiękniejszych hołdów oddanych miłości, jako czystemu uczuciu. Bach dodał go później do swoich tzw. chorałów Schüblera w opracowaniu na organy. 


Copyright ©http://empiresilesia.pl

2 thoughts on “100 klasyków na 100 wieczorów #32: J.S. Bach – Zion hört die Wächter singen

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top