Bez kategorii

Zdobyczny sprzęt w użyciu niemieckiego wojska. Część IV

III Rzesza w swojej wielkiej krucjacie o opanowanie świata, starła się z dwoma wielkimi przeciwnikami. Z jednej strony potężne państwo Józefa Stalina, z drugiej zaś, konglomerat złożony z kilkunastu krajów, w tym dogorywającego Imperium Brytyjskiego i rozwijających się w zastraszającym tempie Stanów Zjednoczonych. Rulez260E-mail | Więcej postów(466)

Continue Reading
Bez kategorii

Zdobyczny sprzęt w użyciu niemieckiego wojska. Cześć III

Oprócz swoich najbardziej znanych przeciwników (Polski, Francji, Wielkiej Brytanii, USA, ZSRR) Imperium Hitlera toczyła także swe walki z mniejszymi państwami. Część z wojen III Rzeszy odbyła się też na innych teatrach działań niż te najpopularniejsze. Rulez260E-mail | Więcej postów(466)

Continue Reading
Bez kategorii

Zdobyczny sprzęt w użyciu niemieckiego wojska. Cześć I

Niemiecka armia w toku działań drugiej wojny światowej na szeroką skalę korzystała ze zdobyczy sprzętowych na swoich przeciwnikach. Na froncie zastosowanie znalazły wszelkie możliwe przejawy techniki Aliantów, a w niektórych rodzajach w znaczny sposób przewyższały one dokonania nazistowskiej myśli konstrukcyjnej. Artykuł ten w żadnym razie nie wyczerpuje zagadnienia, a jest zaledwie przyczynkiem do problemu. Nie […]

Continue Reading
Back To Top