Bez kategorii

Ustrój II Rzeszy | Część 3

Druga Rzesza, mimo licznych problemów wewnętrznych (rozbicie polityczne i wyznaniowe), szybko nadrobiła zaległości względem najważniejszych państw II połowy XIX wieku. Jej mocarstwowe ambicje doprowadziły do szeregu układów i traktatów, które w konsekwencji doprowadziły do największej wojny  w dotychczasowej historii świata. Rulez260E-mail | Więcej postów(466)

Continue Reading
Bez kategorii

Ustrój II Rzeszy. Część I

18 stycznia 1871 roku proklamowano, dzięki dyplomatycznym zabiegom Otto von Bismarcka, II Rzeszę czyli Cesarstwo Niemieckie z Wilhelmem I, jako cesarzem niemieckim. Takie rozwiązanie uznano za połowiczny sukces wieloletnich starań prowadzonych w celu zjednoczenia Niemiec. Zaraz po zjednoczeniu nowo-powstałe państwo nie miało nawet ogólno przyjętego hymnu i godła. Mimo wielu niesnasek społeczeństwo w pewnym stopniu […]

Continue Reading
Back To Top