Literatura

Sposoby wykorzystania mitów i legend średniowiecznych w literaturze współczesnej, na wybranych przykładach, cz. 1

Mit to słowo wywodzące się z greckiego mythos, co oznacza myśl, bądź temat rozmowy. Mity to opowieści o otaczającym nas świecie, opisujące bogów, legendarnych bohaterów czy historię powstania świata i człowieka, stanowiące obraz wierzeń ludów antycznych, Rulez260E-mail | Więcej postów(466)

Continue Reading
Back To Top