Bez kategorii

Ustrój II Rzeszy. Część II

Powstałe w 1871 roku Cesarstwo Niemieckie, mimo licznych problemów wewnętrznych stworzyło stabilną władzę. Głową państwa był cesarz wspierany przez kanclerza. Rozwój ludnościowy i ekonomiczny w błyskawiczny sposób wprowadził II Rzeszą do grona najwonniejszych państw decydujących o globalnej polityce. Duży wpływ na to miała również silna armia opromieniona zwycięstwami z Francją, Dania i Austrią. Rulez260E-mail | […]

Continue Reading
Bez kategorii

Ustrój II Rzeszy. Część I

18 stycznia 1871 roku proklamowano, dzięki dyplomatycznym zabiegom Otto von Bismarcka, II Rzeszę czyli Cesarstwo Niemieckie z Wilhelmem I, jako cesarzem niemieckim. Takie rozwiązanie uznano za połowiczny sukces wieloletnich starań prowadzonych w celu zjednoczenia Niemiec. Zaraz po zjednoczeniu nowo-powstałe państwo nie miało nawet ogólno przyjętego hymnu i godła. Mimo wielu niesnasek społeczeństwo w pewnym stopniu […]

Continue Reading
Back To Top